Phone English

Borówiec, 2020-08-24

Phone English/ Drive and Talk    - Regulamin Usługi

  1. Przedmiotem usługi są sesje językowe przeprowadzone  przez  telefon – konwersacje jezykowe, pon-czw. Sluchacz i lektor umawiają wzajemnie sms/mailowo rozmowę telefoniczną.
  2. W danym/kolejnym tygodniu uzgodniona zostaje przynajmniej jedna sesja.
  3. Sesja telefoniczna trwa do 30minut. Sesja może być przedluzona, można odbyc 2 sesje jednorazowo. Minimalna ilość 15minutowych sesji w tygodniu – jedna.
  4. Rozliczenie  trwania sesji –lektor na bieżaco zlicza sesje – podliczając je jak oferta zajec indy widualnych.
  5.  Szkoła nie odpowiada za jakość polączenia, przerwania rozmów, chwilowe braki zasięgu sieci.
  6. Niezgłoszenie się Sluchacza w danym tygodniu na  sesję/brak uzgodnienia sesji telefon w danym tyg./brak odpowiedzi na propozycję terminu sesji telefonicznej  jest równoznaczne z rozliczeniem 1 sesji – 15min.
  7. Koszt usługi: 210zl brutto, (3*45min (70zl)) należy wpłacić na konto szkoly przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Usługa obejmuje  9 kolejnych  tygodni  od momentu jej rozpczęcia (minimalna długość sesji 15min)
  8. Odbyte sesje są odnotowywane przez Lektora w dokumentacji szkoły.
  9. Słuchacz zostaje poinformowany mailowo o wykorzystaniu/zakończeniu usługi.

 

Borówiec, ………………………                            ZGŁOSZENIE

UMOWA : USŁUGA DRIVE AND TALK

SŁUCHACZ:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANE ADRESOWE SŁUCHACZA DO RACHUNKU: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP …………………………………………………………….……

Tel. Sluchacza: ……………………………………………………….

Adres mail Słuchacza: ………………………………………………………………………………………………………………………

Data rozpoczęcia usługi: …………………………………………………………………………………………………………………

Data zakończenia usługi: ………………………………………………………………………………………………………………..

Zapoznałem/łam się z Regulaminem usługi Drive and Talk.

 ……………………………………………………………      dyr. Blueberry               ………………………………………….....................................       Sluchacz

                                                                                                               

designed by: themegoat.com
copyright: blueberry.edu.pl - Phone English .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free